Výhody doučování a jak individuální výuka pomáhá studentům

Výhody doučování a jak individuální výuka pomáhá studentům

 

Doučování bylo vždy nesmírně důležité, ale ve společnosti mezi rodiči vždy bohužel vládlo stigma a nespravedlivé přesvědčení, že doučování je určeno pro slabší žáky, kteří mají ve škole problémy. Není tomu však tak. Doučování je cenná vzdělávací aktivita, která slouží jako doplněk k tomu, co se děti učí ve škole a zároveň je to pro děti příležitost, jak se zapojit do témat, na které ve škole není kapacita.

 

Co je to individuální výuka?

Individuální výuka je interakce žáka s učitelem, přičemž výuka je přizpůsobena osobnímu tempu a potřebám žáka. Tento styl výuky je úplný protiklad oproti plné třídě dětí, kde často ani není prostor na hlubší prozkoumání témat, nebo individuální přístup ke studentům.

Jak si jistě dokážete představit, existuje řada výhod pro studenty, kteří mají přístup k individuální výuce a osobnímu učiteli.

Individuální doučování pomáhá studentům soustředit se na konkrétní úkol nebo předmět a umožňuje jim vyzkoušet si jiný druh učení a případně dosáhnout nové úrovně dovedností a sebedůvěry.

Vše samozřejmě závisí na studentovi a jeho jedinečných okolnostech, ale individuální doučování může být velmi přínosné z následujících důvodů.

Zde je šest hlavních výhod doučování:

 

1. Dává dětem prostor k odreagování se

Škola může být pro děti vyloženě frustrující. Předmět může být obtížně srozumitelný a učitelé nemají v hodinách čas zaměřit se na každého žáka zvlášť.

Doučování tedy dětem poskytuje možnost odreagování. Například doučování matematiky může studentům pomoci sundat z ramen velkou zátěž, protože děti si nyní uvědomí, že mají někoho, kdo se jim zcela věnuje, aby jim pomohl s učením a zodpověděl jejich otázky.

 

2. Doučování nabízí hlubší pohled na dané téma

V daném školním roce může být tolik věcí, které je třeba se naučit. U některých témat, které jdou opravdu do hloubky učitelé nemohou strávit delší čas a tato témata jsou vysvětlena pouze okrajově, což některým žákům zkrátka nestačí.

S doučováním však mohou žáci stisknout tlačítko "pauza" a usadit se u jednoho konkrétního tématu a jít tak hluboko, jak potřebují, aby si vytvořili představu, nebo uspokojili své zájmy.

 

Doučování nabízí hlubší pohled na dané téma

 

3. Rozšiřuje vzdělání i do dalších oblastí

Zatímco výše uvedená výhoda je zaměřena pouze na prohloubení znalostí určitého předmětu, tato výhoda souvisí s rozšířením výuky na různé předměty.

Například student, který se chce naučit programovat si může najít online učitele kódování.

A to není jediná výhoda. Doučování nabízí dětem věci, které se ve škole tradičně nevyučují, od letních táborů přes mimoškolní aktivity až po nejrůznější typy online učení.

Například zde u nás v Bridge Academy mají děti k dispozici všechny tři formy učení – letní příměstské tábory, online kroužky a individuální přístup na školách.

 

4. Podporuje děti v pokládání otázek

Klást otázky ve třídě není pro některé studenty vždy nejjednodušší. Zejména mezi třiceti dalšími přitahuje kladení otázek pozornost, což není něco, čím by se některé mladé mysli chtěly zabývat.

Navíc, i když je mnoho skvělých učitelů, jsou i tací, kteří upřímně řečeno mohou způsobit, že se student bude cítit velmi špatně, když položí otázku.

Při individuálním doučování se s kladením otázek počítá a není tu 29 dalších žáků, kteří by zírali, popřípadě nadávali.

 

5. Doučování zvyšuje sebedůvěru

S přibývajícími úspěchy dětí roste i jejich sebevědomí. Nejenže se žáci mohou cítit lépe ohledně toho, že se učí, co je baví, ale jsou motivováni svými úspěchy k řešení dalších témat. Tohle vše podpoří jejich sebevědomí, až budou zase zpět v normální třídě.

 

Doučování zvyšuje sebedůvěru

 

6. Žák se učí odpovědnosti

Při doučování je obvykle pouze žák a jeho učitel. Osoba, která mu věnuje svůj čas a úsilí, aby žákovi pomohla. V tomto případě bude žák zodpovědnější v podávání výkonu a plnění domácích úkolů. Tato odpovědnost není pouze ze strachu, ale především proto, že se žák cítí výjimečně a nese odpovědnost pouze sám za sebe.

Hlavní cíl tohoto článku je pomoct rodičům a jejich dětem najít tu nejlepší vzdělávací metodu. Ať je to zmiňované doučování, či online kroužky, všechny tyto metody by měly pomáhat a většina z nich je lepší než nedělat nic.

Jste připraveni začít Vašim dětem poskytovat individuálnější a efektivnější vzdělávací přístup? Podívejte se na naše online kroužky, individuální lekce a letní tábory. Nebudete litovat!

Děti taktéž můžete odměnit za jejich úspěchy různými dárky, které je definitivně namotivují na další náročnou cestu.PixieCopyright © 2023 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.