INFORMACE PRO RODIČE

PLATEBNÍ ÚDAJE

Číslo bankovního účtu: 2201548653/2010
Variabilní symbol: telefonní číslo zákonného zástupce uvedené v přihlášce
Specifický symbol: 16

  • Při platbě uveďte do poznámky jméno a příjmení Vašeho dítěte.
  • Příslušnou částku uhraďte nejpozději do začátku druhé lekce.

DALŠÍ INFORMACE

  • V případě opakované nekázně dítěte si vyhrazujeme právo na vyloučení dítěte z kroužku.
  • Momentální časy kroužků jsou pouze v současné době způsobené koronavirem.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru (dále také „ZÚ”). V případě potřeby písemně požádám o předčasný odchod dítěte ze ZÚ.

Prohlašuji, že účastník je zdravotně způsobilý k účasti na poskytovaném zájmovém vzdělávání. O důležitých skutečnostech o zdravotním stavu dítěte a případných zdravotních potížích bránících další účasti dítěte v ZÚ budu neprodleně písemně informovat vedoucího ZÚ. Pokud se změní zdravotní stav dítěte je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost ohlásit a Bridge Academy, z.s. si vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení dítěte ze ZÚ. V případě opakované nekázně si ZÚ vyhrazuje právo na vyloučení dítěte z kroužku.

Souhlasím s komunikací ohledně ZÚ na mnou výše uvedené e-mailové adrese a telefonním čísle.

Odesláním přihlášky beru na vědomí informace uvedené v přihlášce zájmového kroužku Virtuální Programování v Minecraftu. Potvrzuji správnost mnou vyplněných údajů v této přihlášce a závazně přihlašuji účastníka.
Uděluji souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (podle Zákona o ochraně osobních údajů) o účastníkovi a zákonném zástupci organizací Bridge Academy z.s., a to po dobu nutnou k realizaci zájmového kroužku a k administrativním potřebám organizace.

Detaily kurzu

Místo konáníU Vás doma
Počet míst na kroužku10
Čas konání kroužkuÚterý 13:00-14:30
Cena za hodinu a půl100,-
Počet lekcí11

Přihláška

Údaje účastníka (dítěte)
Údaje zákonného zástupce

Pole označená (*) musí být povinně vyplněná.

Kategorie: