Pomáháme bez rozdílu

Technické vzdělání všem dětem

Dalším z cílů Bridge Academy z.s. je podpora dětí v jejich přirozeném rozvoji, příprava na život a budoucí uplatnění na trhu práce.

Jsme společností, která si tyto cíle sociální odpovědnosti vůči dětem uvědomuje a proto přistupuje k dětem bez rozdílu. Technická gramotnost dětí je v dnešní době velmi hodnotnou součástí našich životů.

Pojďte se s námi na tomto rozvoji podílet.


Fundraising Bridge Academy

190 000 Kč

vybráno na pomoc dětem

165

podpořených dětí

200

dětí čeká na Vaší pomoc

3

roky pomáháme

Naše mise - Jak a komu můžete pomoci?

Získaná finanční podpora pro zvyšování technické gramotnosti jde maminkám samoživitelkám, dětem, které dojíždí za vzděláváním z venkova, dětem s různými poruchami - ve spolupráci se Speciálními školami a v neposlední řadě dětem z dětských domovů.

Prostřednictvím takto získaných finančních prostředků pokrýváme náklady na kroužky poskytované znevýhodněným dětem a ty tak mají možnost naše vzdělávací aktivity využívat zcela zdarma.

FInanční pomoc a podpora na:

- na lektory, kteří vedou kroužky jak po pedagogické stránce, tak po stránce technické

- nájmy spojené s provozem kroužku

- náklady spojené s přípravnou a realizační fází / organizace kroužků

Další pomoc:

- doporučení na organizace/společnosti

- dobrovolná spolupráce

Naši partneři

unipetrol nadace
specialist grid
MONETA-BANK-POZ

Děkujeme všem partnerům, kteří se s námi na rozvoji dětí podílí.

Víme, jak je tato doba pro spoustu dětí složitá z hlediska jejich možností a to především dosažení vzdělání.

Dáváme dětem možnost rozvíjet se směrem, kterým se chtějí v budoucnu dát. Děti mají možnost stát se našimi lektory a tak jim dáváme příležitost zamyslet se nad svým dalším rozvojem. 

Vždyť děti jsou naše budoucnost.

Chcete pomoct i Vy?

Chcete se s námi podílet na rozvoji dětí, jejich vzdělání za pomocí moderních technologií?

Copyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.