Pomáháme bez rozdílu

Technické vzdělání všem dětem

Dalším z cílů Bridge Academy z.s. je podpora dětí v jejich přirozeném rozvoji, příprava na život a budoucí uplatnění na trhu práce.

Jsme společností, která si tyto cíle sociální odpovědnosti vůči dětem uvědomuje a proto přistupuje k dětem bez rozdílu. Technická gramotnost dětí je v dnešní době velmi hodnotnou součástí našich životů.

Pojďte se s námi na tomto rozvoji podílet.


Fundraising Bridge Academy

118 000 Kč

vybráno na pomoc dětem

165

podpořených dětí

200

dětí čeká na Vaší pomoc

2

roky pomáháme

Naše mise

Za své krátké působení se nám podařilo získat několik dotačních podpor a pomoci jak maminkám samoživitelkám, tak dětem, které dojíždí za vzděláváním z venkova, dětem s různými poruchami a také dětem z dětského domova.

Prostřednictvím takto získaných finančních prostředků pokrýváme náklady na kroužky poskytované znevýhodněným dětem a ty tak mají možnost naše vzdělávací aktivity využívat zcela zdarma.

BACZ_obrazek2

Naši partneři

unipetrol nadace
specialist grid

Děkujeme všem partnerům, kteří se s námi na rozvoji dětí podílí.

Víme, jak je tato doba pro spoustu dětí složitá z hlediska jejich možností a to především dosažení vzdělání.

Dáváme dětem možnost rozvíjet se směrem, kterým se chtějí v budoucnu dát. Děti mají možnost stát se našimi lektory a tak jim dáváme příležitost zamyslet se nad svým dalším rozvojem. 

Vždyť děti jsou naše budoucnost.

Chcete pomoct i Vy?

Chcete se s námi podílet na rozvoji dětí, jejich vzdělání za pomocí moderních technologií?

Copyright © 2022 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.