6 tipů, jak dle vědy vychovat úspěšné děti

6 tipů, jak dle vědy vychovat úspěšné děti

Po desítkách let vědeckého výzkumu zde uvádíme seznam sedmi věcí, které může každý rodič udělat, aby svým dětem vytvořil příznivé podmínky pro úspěch v životě. Jedná se o skvělý výchozí bod pro rodiče, kteří chtějí vychovat úspěšné děti a stát se těmi nejlepšími rodiči, jakými mohou být.

1. Buďte vřelým, vstřícným a přijímavým rodičem

V roce 1938 provedla Harvardská univerzita speciální studii, která měla najít tajemství výchovy úspěšných lidí.

Vědci dospěli k jednomu jasnému závěru:

Vztah je tajemstvím šťastného a úspěšného života. Mít dětství, ve kterém se člověk cítí přijímán je jedním z nejlepších prediktorů úspěchu v dospělosti, pohody a životní spokojenosti.

Kromě toho je lidský mozek vysoce závislý na zkušenostech. Architektura mozku je utvářena životními zkušenostmi a interakcemi. Zkušenost s vřelým a vnímavým rodičem vytváří základ pro budoucí duševní zdraví. Vzpomínky na šťastné dětství jsou celoživotním zdrojem síly.

Nejlepším způsobem, jak vychovat úspěšné děti, je proto stát se vřelým, vnímavým a shovívavým rodičem.  A přitom je potřeba pěstovat blízký vztah mezi rodiči a dítětem na denní bázi.

2. Učte děti ovládat svou emoční stránku

Schopnost regulovat své emoce je zásadní pro dosažení úspěchu a štěstí v tomto světě.

Emocionální regulace není dovednost, se kterou se rodíme. Je proto velmi důležité tuto klíčovou vlastnost naše děti naučit ovládat.

Výuka ovládání emocí však neznamená pouze dávat dětem cvičení nebo hry. Děti se učí tuto vlastnost především sledováním rodičů a sledováním toho, jak se sami chovají. Pokud jsme naštvaní a křičíme na naše děti pokaždé, když se chovají špatně, nemůžeme očekávat, že naše děti budou schopny zůstat v klidu, když se rozčílí.

Abyste tedy svému dítěti pomohli v životě uspět, osvojte si především sami sebeovládání a staňte se pro ně dobrým vzorem. Potom se vaše dítě naučí, jak to udělat.

3. Dejte dětem na výběr

Jako rodiče chceme své děti chránit, ale ovládání nebo helikoptérové ​​rodičovství může vývoj dítěte spíše brzdit než podporovat. Činit správná rozhodnutí vyžaduje praxi, která může vycházet pouze ze zkušeností.

Dejte dětem na výběr z věcí, které nesouvisejí s bezpečností a zdravím, aby se mohly začít učit, jak si vybrat. Místo toho, abyste je nutili řídit se vašimi radami, veďte je. Pokud to však přesto chtějí udělat po svém, tak ať si nesou přirozené následky. Zkušenosti jsou nejúčinnějším způsobem, jak se naučit dělat dobrá rozhodnutí. Autonomie také umožňuje dítěti získat sebedůvěru a sebeúctu.

Člověk nemůže uspět bez ohledu na to, jak dobře je vybaven, pokud uspět nechce. Člověk musí být motivován, aby dosáhl velikosti v tom, co dělá. Kromě toho, že se naučíte správně se rozhodovat, je svoboda volby také zásadní motivací, zejména při školní práci. Pokud dětem není dovoleno činit vlastní rozhodnutí, ztratí motivaci.

4. Vymyšlejte pro děti výzvy

Děti jsou motivovány k dosažení cílů, kterých mohou dosáhnout. Udržet pozornost dítěte vyžaduje úsilí, nicméně forma odměny určitě zafunguje.

Úkol se pro dítě stává nezajímavým, když je příliš snadný, ale také když je příliš náročný na splnění. Nabídněte dětem výzvy v rámci jejich současných schopností a poskytněte jim okamžitou zpětnou vazbu, aby se mohly dále zlepšovat.

Pokud se vám školní práce zdá příliš snadná, můžete jim pomoci najít další učební materiály. Pokud je práce ve škole pro současnou úroveň vašeho dítěte příliš náročná, spolupracujte se školou nebo vyhledejte učitele, který na tom bude pracovat.

Skvělou výzvu pro Vaše děti mohou být naše vzdělávací kroužky, které zábavnou formou motivují k zlepšování se v dané problematice.

5. Motivujte děti za pomoci hodnot, nepoužívejte odměnu a trest 

Ne všechny motivace jsou stejné. Odměny a tresty vytvářejí pouze vnější motivaci, což není dobré dlouhodobé řešení.

Můžeme být schopni přinutit děti dělat školní práce, když jsou malé pomocí odměn a trestů. Nicméně pokud se jim učení nebo škola nelíbí, nakonec skončí nebo v ní budou mít špatné výsledky.

Chcete-li dětem pomoci rozvíjet vnitřní motivaci, sdílejte své hodnoty v tom, proč je učení důležité. Chodit do škol a učit se by nemělo být jen o získávání jedniček. Jde o získávání znalostí a osobním růstu.

Pouze pokud děti učení baví, budou vnitřně motivované k úspěchu a radosti z toho. Snažte se tedy své dítě motivovat, aby se učilo a aby si učení užívalo.

6. Udělejte kompromis, buďte přísní, ale i laskaví

Být laskavý a přísný je charakteristickým znakem autoritativního rodičovství, které bylo trvale spojováno s úspěchem dítěte. Děti, jejichž rodiče jsou autoritativní, obvykle dosahují lepších výsledků ve škole, jsou odolnější, mají lepší zvládací dovednosti a je méně pravděpodobné, že školu předčasně ukončí.

„Přísnější“ rodiče se často bojí, že laskavost umožní jejich dětem vládnout domu. Ale být laskavý neznamená být povolný. To jsou dvě samostatné věci. Být laskavý a přísný znamená, že můžete laskavě dát svému dítěti vědět, jaké jsou hranice, a pak je pevně prosazovat.

Pozitivní rodičovství je oblíbená forma autoritativního rodičovství, kterou si můžete osvojit. Jde o rodičovskou filozofii, která klade důraz na používání pozitivních pokynů a vzájemný respekt k sobě navzájem.

Induktivní rodičovství je dalším autoritativním způsobem, jak učit děti rozeznat správné od špatného. Kromě pozitivních pokynů a vzájemného respektu učí tato metoda dítě kritickému myšlení a posiluje jeho přemýšlení, bez kterého se v dnešní době neobejdeme.

Přidejte se k nám. Sdílejte nás na sociálních sítích a získejte tak slevové body, které následně můžete využit k nákupu vzdělávacích příměstských táborů a kroužků.Copyright © 2022 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.