Bridge Academy a společenská odpovědnost

Bridge Academy a společenská odpovědnost

Veškeré naše aktivity v Bridge Academy mají společenskou odpovědnost jako klíčový aspekt. Jsme organizací zaměřenou na mimoškolní vzdělávání, a naše nabídka zahrnuje moderní kroužky a příměstské tábory. Hlavním zaměřením naší činnosti je rozvoj kreativity, komunikačních dovedností, kritického myšlení a týmové spolupráce (koncept 4C). Naše organizace vznikla v roce 2018, a od té doby jsme rozšířili náš tým o nové kolegy a také o nové kroužky, které jsou určeny nejen dětem.

 

V Bridge Academy aktivně podporujeme děti v Ústeckém kraji, ale také v dalších regionech. Naše činnosti samy o sobě přinášejí prospěch dětem, ale i učitelům. Nicméně, máme ambice mít větší společenský dopad. Jsme si vědomi toho, že rodiny žijící v obtížných sociálních podmínkách potřebují podporu, zejména při přípravě svých dětí na život v dnešní globalizované společnosti. V Bridge Academy pomáháme dětem v jejich rozvoji a připravujeme je na budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Klíčovým prvkem našeho přístupu je individuální komunikace, naslouchání potřebám dětí a rodičů a poskytování možnosti zpětné vazby. Uznáváme důležitost odpovědného přístupu k našim zákazníkům a klientům. V Bridge Academy umožňujeme i dětem ve znevýhodněných pozicích, matkám samoživitelkám a dalším zájemcům o vzdělání rozvíjet své dovednosti v daných oblastech. Tuto možnost můžeme nabídnout pouze díky finanční podpoře, kterou obdržíme na pokrytí nákladů na naše kroužky.

 

Zajímá nás také životní prostředí, a proto tuto problematiku zavádíme do výuky zábavnou formou společně s dětmi. Ve hře Minecraft stavíme továrny na tříděný odpad, provádíme revitalizaci okolního prostředí a budujeme udržitelné struktury za využití automatizace. V rámci environmentálního vzdělávání vytváříme projekty i pro studenty středních škol, včetně aplikace hry Climate Rules, ve které studenti pomocí technologie pracují na záchraně planety.

 

Společenská odpovědnost - Bridge Academy

 

Pro nás v Bridge Academy je společenská odpovědnost klíčovou součástí naší činnosti. Jsme motivováni nejen postojem vlastníků firmy, ale také iniciativou našich zaměstnanců. Naší snahou je nejen vzdělávat, ale také pozitivně ovlivňovat společnost.

Originální celý článek: ZDE

Zajímá Vás více? Objevte všechny kroužky Bridge Academy ještě dnes!

 

Mimoškolní vzdělávání | Bridge AcademyCopyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.