Bridge Academy, z.s.: Oceněná neziskovka pro vzdělávání a komunitní rozvoj v Ústeckém kraji

Bridge Academy, z.s.: Oceněná neziskovka pro vzdělávání a komunitní rozvoj v Ústeckém kraji

Článek od Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje chválí aktivity organizace Bridge Academy, z.s., která se věnuje mimoškolnímu vzdělávání a aktivně přispívá k rozvoji občanů v Ústeckém kraji. Hlavním cílem organizace je podpora dětí z dětských domovů a speciálních škol, a to ve spolupráci s organizacemi jako jsou Chance4children a Woman4Woman.

Bridge Academy klade důraz na zapojení svých zaměstnanců do rozhodovacích procesů a podporuje jejich angažovanost prostřednictvím různých nástrojů komunikace. Zaměstnanci mají možnost sdílet své nápady a názory na pracovním portálu, což podporuje efektivní komunikaci. Organizace rovněž provádí pravidelná šetření a osobní pohovory zaměstnanců pro sběr zpětné vazby a podporu týmové práce.

Individuální přístup ke klientům je jedním z klíčových prvků filozofie Bridge Academy. Pravidelná komunikace s rodiči a dětmi formou dotazníkových šetření před, během a po absolvování kurzů je běžnou praxí. Transparentní komunikace a otevřenost k zpětné vazbě jsou považovány za klíčové pro dosažení vyšší spokojenosti klientů.

Odpovědný přístup k životnímu prostředí je rovněž součástí každodenních aktivit Bridge Academy. Organizace minimalizuje tisk v administrativě, preferuje elektronickou formu komunikace a věnuje se třídění odpadu. Jejich cílem je snížit ekologický dopad činnosti a udržovat udržitelné postupy v provozu. Vedle toho se věnují edukaci veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, zejména s dětmi v kroužcích a projektech v Minecraftu, které podporují tvorbu udržitelných staveb.

Aktivity Bridge Academy nezůstaly bez povšimnutí a získaly opakovanou podporu pro rodiče samoživitele, děti z venkova a rodiny s nadanými dětmi. Organizace se může pyšnit také grantem od GE Moneta na rok 2023, zaměřeným na podporu dětí v dětských domovech a speciálních školách. Kromě toho byli oceněni nadací ORLEN Unipetrol jako hrdí partneři v rámci podpory vzdělávání pro Bridge Academy.

Bridge Academy, z.s., s radostí přijímá ocenění za svůj neúnavný závazek v oblasti mimoškolního vzdělávání a péče o komunitu. Děkujeme za podporu, kterou jsme obdrželi od rodičů samoživitelů, dětí z venkova, a rodin s nadanými dětmi. Srdečně děkujeme GE Moneta za grant na rok 2023, zaměřený na podporu dětí v dětských domovech a speciálních školách, a nadaci ORLEN Unipetrol za ocenění jako hrdí partneri ve prospěch vzdělávání. Vaše podpora nás motivuje k dalšímu úsilí a posiluje naši víru v pozitivní změny v naší společnosti. Děkujeme vám za vaši důvěru a partnerství. Společně měníme svět k lepšímu.

 

Odkaz na původní článek: Bridge Academy, z.s. pomáhá bez rozdíluCopyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.