Minecraft, Roblox a podobné počítačové hry podporují technickou gramotnost dětí

Minecraft, Roblox a podobné počítačové hry podporují technickou gramotnost dětí

Zažitý stereotyp, který tvrdí, že videohry škodí mládeži, je postaven na nesprávném základě. Bridge Academy aktivně dokazuje opak tím, že nabízí volnočasové kroužky zaměřené na programování prostřednictvím populárních počítačových her, jako jsou Roblox a Minecraft. Tyto kroužky mají za cíl podpořit rozvoj kreativity, komunikačních dovedností, technického myšlení a schopnosti týmové spolupráce u dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Bridge Academy nedávno získala finanční grant od MONETA Money Bank, který jí umožňuje rozšířit svou činnost i na děti ze speciálních škol a dětských domovů.

 

Minecraft kroužky pro děti od 7 let | Bridge Academy

 

Bridge Academy poskytuje tyto kroužky jako první zkušenost s počítačem pro mnoho dětí. Díky lekcím programování v počítačových hrách, jako jsou Minecraft a Roblox, se děti stávají digitálně gramotnými. Toto vzdělání probíhá navíc v anglickém jazyce, což je klíčovým prvkem obou těchto platforem. Manažerka Bridge Academy, Alena Polívková, vysvětluje: "Dětem jsou tyto platformy velmi blízké, což usnadňuje jejich využití i mimo tradiční hraní. Během vymyzeného času se učí, jak vytvářet a používat virtuální prostředí a prvky. Během projektů děti rozvíjí svou fantazii a kreativitu, zlepšují své dovednosti v týmech a řeší praktické problémy ve virtuálním světe."

 

I když jsou počítačové hry často vnímány společností jako negativní vliv na vývoj dětí, mohou mít pozitivní dopad, pokud jsou řádně kontrolovány a mají stanovený cíl. Studie provedená irskými vědci ukázala, že Minecraft lze efektivně začlenit do vzdělávacího procesu. Učitelé, kteří používají tuto hru ve výuce dětí ve věku od 8 do 12 let, ji považují za užitečný nástroj, který umožňuje žákům vizualizovat a uplatnit své znalosti. Minecraft může být také inkluzivním vzdělávacím nástrojem, který pomáhá dětem se speciálními potřebami, jako jsou ADHD, autismus, dyslexie nebo dyspraxie, lépe se zapojit do výuky.

 

Bridge Academy má za cíl zpřístupnit své kroužky i dětem z méně privilegovaných rodin a sociálně znevýhodněných prostředí. Organizace se zaměřuje na široké spektrum dětí, včetně těch ze speciálních škol a dětských domovů. Díky spolupráci s Chance4Children má také přístup k dětským domovům, což jim umožňuje rozšířit své vzdělávací aktivity pro výše zmíněnou cílovou skupinu.

Projekt Bridge Academy získal podporu i od MONETA Money Bank, která nejen poskytla finanční prostředky, ale také technické prostředky pro organizaci, které lze využít ve výuce. Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a členka grantové komise MONETA Money Bank, řekla: "Vzdělávací projekty vždy rádi podpoříme. Základní technická gramotnost je v dnešní digitální době klíčová."

 

Bridge Academy se snaží čelit současným výzvám, se kterými se děti ze speciálních škol a dětských domovů setkávají a umožnit jim získání IT a technických dovedností. Tyto dovednosti jsou zásadní pro jejich budoucnost a postup na střední školu. Alena Polívková zdůrazňuje, že kromě technické gramotnosti se snaží motivovat děti k vnímání herních platforem jako užitečného výukového nástroje. "Máme dokonce recenze, že děti upouštějí od tradičního hraní počítačových her a raději se soustředí na naše vzdělávací aktivity."

 

Vzdělávací kroužky pro děti | Bridge Academy

 Copyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.